Välkommen till Danakliniken!

I nuläget håller Danakliniken öppet. Om du känner dig frisk och inte har några symptom är du välkommen att besöka oss.

Om du har feber, hosta eller andningsbesvär ska du avstå från att besöka Danakliniken. Vänligen kontakta oss för att avboka eller ändrar din tid hos oss.

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av det nya coronaviruset. Sjukdomen påminner om influensa med feber och hosta. De flesta blir lindrigt sjuka.

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla som har symtom, även lindriga, att begränsa sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningen. På 1177.se finns information från sjukvården om hur du kontaktar vården när vid misstanke om smitta.

Till oss kommer Du via remiss från din ordinarie tandläkare.

På Danakliniken arbetar specialisttandläkare, tandhygienister och tandsköterskor inom:

  • Käkkirurgi
  • Oral Protetik
  • Parodontologi
  • Endodonti
  • Anestesiologi

Samtliga vårdgivare är anslutna till Försäkringskassan. När vi mottagit remiss tar det cirka 4-8 veckor till första besöket hos oss. I samband med undersökning lämnas kostnadsberäkning.

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor.